Gepost op

FLES CAVA AAN 5 EURO – 47 jaar Zenith!

47jaarzenith_fb

Je leest het goed: wij trakteren! Want op zaterdag 29 oktober viert JH Zenith zijn 47-jarig bestaan. Onze frigo’s vullen we met een gezonde voorraad cava (eerste fles aan 5 euro) onze twee zalen met een line-up die het feestgedruis  nu al spontaan doet losbarsten.

ZENITH IS JARIG EN TRAKTEERT!
EERSTE FLES CAVA = VIJF EURO

▲ MAIN ROOM
✦ Soul Shakers [Laundry Day, StuBru]
✦ James Marvel [Star Warz, Tomorrowland]
✦ Masai [Couleur Café, Les Ardentes]
✦ DosschY b2b Neglectik [Nijdrop, Marktrock]
✦ The Knight [Outsiderz, Zenith]

▲ SECOND ROOM
✦ Clangor Music [Eclips, Decadance]
✦ Ephonk [tour dj Coely & DVTCH NORRIS]
✦ MOTU [Dconvict & TOK]

▲ ENTRANCE
✦ €4 [vvk/leden] – €5 [adk]
✦ Voorverkoop = mail je naam & emailadres naar ikwilcava@jhzenith.be

Gepost op

Comedy Night Xander De Rycke 07.10 – reserveer jouw plaats!

banner-xander-de-rycke

Xander De Rycke bijt de spits af van ons nieuw comedy seizoen. Hij komt naar JH Zenith voor een try-out van zijn nieuwste show Quarter-Life Crisis. Support? Seppe Toremans!

WAAR? JH Zenith, Otterstraat 58 – 9200 Dendermonde
WANNEER? Vrijdag 07.10.2016 – 20u
HOEVEEL KOST DAT? -26 jaar: 6€ // +26 jaar 8€
PLAATS RESERVEREN? Wees snel! Reserveer jouw plaats: mail jouw naam, voornaam en telefoonnummer naar info@jhzenith.be

QUARTER-LIFE CRISIS
http://xanderderycke.be/
10 jaar, drie zaalshows en een best-of show later. Een decennium is voorbij gevlogen en zijn dertigste levensjaar kruipt langzaam dichterbij. Maar heeft Xander De Rycke wat geleerd die afgelopen jaren? Is hij effectief volwassen geworden of denkt hij dat maar?

De beste observatie-comedian van Vlaanderen is terug en klaar voor de volgende stap. Met een hoofd vol kronkels, een hoop kleurrijke referenties en met blik op de toekomst staat Xander De Rycke er opnieuw met Quarter-life crisis. Een voorstelling met herkenbaarheden over het leven. Of toch een kwart er van.

Gepost op

Win Zenith

Jeugdhuis Zenith daagt je uit!
Ben je tussen 16 en 25 jaar en weet jij het perfecte event dat Dendermonde nog mist? Stuur je voorstel voor 6 juli 2016 naar winzenith@jhzenith.be en wie weet realiseren wij (JH Zenith & City Sounds) het samen met jou.

Om deel te nemen: leg je concept in maximum 2 A4’tjes uit en mailen maar! (check zeker ook het document op onze facebook pagina eens)

 

Gepost op

Gezocht: nieuwe bestuursleden Jh Zenith

Profielschets Raad van Bestuur Jeugdhuis Zenith vzw

 

1          Jeugdhuis Zenith?

Jeugdhuis Zenith is al meer dan 46 jaar een vaste waarde in Dendermonde. Het jeugdhuis wil een duidelijke plaats innemen in het regionale jongerencultuurlandschap en heeft tot doel aan jongeren de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een sfeervol eigen huis, om er een positieve en zinvolle vrijetijdsbesteding te genieten.

De kern van de jeugdhuiswerking wordt gevormd door jonge vrijwilligers, die samenkomen en zich organiseren via de stuurgroep. Zij worden professioneel ondersteund door een coördinator, die tevens in staat voor de dagdagelijkse werking van Zenith. Daarnaast zijn twee projectmedewerkers actief, die werken rond artistieke expressie en ondernemerschap bij jongeren.

De strategische leiding van Zenith ligt bij de raad van bestuur, die ook de eindverantwoordelijkheid over het jeugdhuis draagt. De raad van bestuur wordt jaarlijks verkozen. Naar aanleiding daarvan willen wij bewust breed ‘rekruteren’ naar nieuwe kandidaat-bestuursleden toe, ook buiten de eigen werking. Hieronder wordt beschreven wat wordt verwacht van bestuursleden en naar welke profielen we precies op zoek zijn.

2          Beschrijving & verantwoordelijkheden

De raad van bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van Jeugdhuis Zenith. Het bestuur is belast met de strategische leiding van het jeugdhuis en wordt aangesteld en gecontroleerd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt, in naam van de Algemene Vergadering of op voorstel/advies van de coördinator, de strategie en het algemene beleid van het jeugdhuis. De raad van bestuur stuurt het beleid aan en staat in voor controle en follow-up.

De eindverantwoordelijkheid over het jeugdhuis ligt bij de raad van bestuur. Zij kunnen hierover worden aangesproken op de Algemene Vergadering.

3          Taken & verwachtingen

 • Gedurende minstens 1 jaar bepaal, bekrachtig en bewaak je mee het strategisch kader van het jeugdhuis
 • Je zorgt voor betrokkenheid van leden en bezoekers bij Jeugdhuis Zenith en haar activiteiten
 • Je hebt voeling met jeugdhuiswerking en de positie van Zenith binnen het bredere jongerencultuurlandschap
 • Je zorgt mee voor de zichtbaarheid van de jeugdhuisactiviteiten
 • Actieve participatie en aanwezigheid op vergaderingen (+/- maandelijks)
 • Je neemt (minstens) één functie op (zie verder), naast de rol als bestuurder
 • Je zorgt mee voor de coaching van vrijwilligers, zodat onder meer de jaarlijkse opvolging binnen het bestuur wordt gewaarborgd

3          Waarden & competenties

Elk lid van de Raad van Bestuur stelt zich betrokken, collegiaal, onafhankelijk, betrouwbaar en professioneel op.  Daarnaast beschik je minstens over volgende competenties:

 • Je hebt strategisch inzicht en kan een visie bepalen
 • Je hebt een brede kijk op Zenith en de jeugdhuiswerking, je kan out of the box denken
 • Je kan samenwerken met collega-bestuurders, vrijwilligers en personeelsleden
 • Je stelt je consensusgericht op
 • Je kan constructief communiceren en kritisch reflecteren

4          Functies binnen de Raad van Bestuur

Voor de raad van bestuur van JH Zenith zijn we op zoek naar leden die (minstens) één van onderstaande functies op zich willen nemen.

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van Jeugdhuis Zenith. Hij geeft leiding aan de werknemers en de Raad van Bestuur, regelt bestuursactiviteiten en staat in voor de agenda en het goede verloop van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering. Samen met de personeelsverantwoordelijke is hij het eerste aanspreekpunt voor het personeel bij vragen of problemen. De voorzitter is samen met de coördinator het gezicht van Zenith naar de buitenwereld toe.

Ondervoorzitter/secretaris

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter waar nodig en neemt bij diens afwezigheid zijn taken op. Hij assisteert de voorzitter, in samenspraak, bij de uitvoering van diens taken. Tijdens bestuursactiviteiten en vergadering zorgt hij voor de verslaggeving die tijdig en correct verspreid wordt binnen de raad van bestuur en/of personeel.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel-administratief beleid van Zenith. Hij is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de coördinator die instaat voor de financiële administratie en opmaak van financiële stukken.

Vrijwilligersondersteuning

Dit raadslid volgt de vrijwilligerswerking nauwgezet op, samen met de coördinator. Hij of zij zorgt ervoor dat er een constante toestroom en doorstroom is van nieuwe medewerkers. Daarnaast staat hij of zij garant voor de communicatie tussen Raad van Bestuur en de jongerenwerking.

Personeelszaken

De personeelsverantwoordelijke zorgt voor een goede opvolging van het takenpakket van het personeel. Jaarlijks vindt er minstens één evaluatiegesprek plaats, na overleg met de volledige Raad van Bestuur. Hij of zij zorgt voor een correcte en tijdige verwerking van de lonen, volgt de werkroosters op. Dit raadslid keurt namens het bestuur en in overleg met de voorzitter ook de weekplanningen goed.

Techniek

Deze bestuurder is het aanspreekpunt op vlak van techniek en zorgt voor opvolging bij gerelateerde problemen. Daarnaast biedt hij of zij expertise omtrent (grotere) investeringen, inclusief de opmaak van een begroting.

Evenementspecialist

De evenementspecialist is de verantwoordelijke voor de evenementplanning. Samen met het personeel en vrijwilligers zorgt hij voor een kwalitatief en divers aanbod van muzikale en andersoortige activiteiten. Hij of zij werkt participatief en geeft kennis door aan vrijwilligers.

Communicatie

De communicatiespecialist is de verantwoordelijke voor de communicatiestrategie van Zenith. Samen met het personeel werkt hij een communicatieplan uit met het oog op interne en externe communicatie. In de mate van het mogelijke, volgt hij of zij tevens ook de uitvoering nauw op.

Permanentie

Dit bestuurslid zorgt voor een goede opvolging van permanenties tijdens activiteiten die worden georganiseerd door het jeugdhuis of door derden. Hij of zij heeft daarbij oog voor het opnemen van verantwoordelijkheid door (jonge) vrijwilligers en zorgt samen met de coördinator voor de nodige coaching.

Netwerker

De netwerker maakt verbinding met partners, instanties en organisaties om de missie en visie van Zenith uit te dragen en te bereiken. De netwerker bouwt relaties en netwerken met mensen binnen en buiten de organisatie, en ondersteunt het personeel daarin, om zo informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

Motivatiebrieven kunnen verstuurd worden naar raadvanbestuur@jhzenith.be. Gelieve deze voor zondag 22 mei om 12u te verzenden. Algemene vergadering en verkiezing nieuwe raad van bestuur vindt plaats op 24 mei 2016 om 20u in Jeugdhuis Zenith. 

Gepost op

Jeugdhuis Zenith werft aan: Voltijdse medewerker jongeren en ondernemerschap

Jeugdhuis Zenith werft aan: Voltijdse medewerker jongeren en ondernemerschap

Omschrijving organisatie

Jeugdhuis Zenith is al meer dan 46 jaar een vaste waarde in Dendermonde. Het jeugdhuis wil een duidelijke plaats innemen in het regionale jongerencultuurlandschap en heeft tot doel aan jongeren (16 tot 25 jarigen) de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een sfeervol eigen huis, om er een positieve en zinvolle vrijetijdsbesteding te genieten.

Sinds 2014 zijn verschillende jeugdhuizen in Vlaanderen gestart met een bovenlokaal project rond ondernemerschap of artistieke expressie. Ook in Zenith is sinds maart 2014 een projectmedewerker actief die het ondernemerschap van jongeren stimuleert. Vanaf augustus 2016 werven wij een nieuwe projectmedewerker ondernemerschap aan om het project voor te zetten en verder uit te bouwen. Het algemeen doel bestaat erin het latent ondernemerschap bij jongeren op te sporen en te faciliteren via projecten die ontstaan vanuit de interesses en motivatie van de jongeren.

Functie

 • De projectmedewerker gaat actief op zoek naar het latent ondernemerschap van jongeren en inventariseert de noden van jongeren met zin om een project op te starten.
 • De projectmedewerker coacht jongeren door hun interesses en motivatie om te zetten in een haalbaar ondernemend project.
 • De projectmedewerker werkt actief rond de competentieversterking van jongeren en brengt deze competenties in kaart.
 • De projectmedewerker bouwt een divers projectteam uit dat hij ondersteunt en betrekt bij de uitbouw en uitvoering van de onderdelen van het project.
 • De projectmedewerker bouwt een netwerk uit met relevante partners en zoekt actief naar extra financiële middelen en expertise om het project te realiseren.
 • De projectmedewerker legt de link tussen het project en de reguliere jeugdhuiswerking en neemt ook binnen deze werking een aantal taken op.
 • De projectmedewerker zet wervende en rapporterende marketingcampagnes op.
 • De projectondersteuner is verantwoordelijk voor het logistieke, administratieve en financiële beheer van het bovenlokaal project.

Profiel

 • Affiniteit met ondernemerszin en ondernemerschap, projectmanagement en de bijhorende competenties: leiderschap, doorzettingsvermogen, creativiteit, zelfstandigheid, overtuigingskracht.
 • Affiniteit met de jeugdsector en de leefwereld van jongeren, geloof in hun kunnen en leerpotentieel.
 • Je bent een geboren coach en werkt prikkelend en stimulerend met jongeren. Je geniet er van hen nieuwe ervaringen te laten opdoen en hen kansen te bieden om hun grenzen te verleggen.
 • Je werkt participatief en kunt jongeren verantwoordelijkheid geven, hen motiveren en activeren om de touwtjes in handen te nemen.
 • In een klein team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling.
 • je bent een sterke netwerker en kunt onderhandelen om jouw doelen te bereiken.
 • Redactionele en administratieve vaardigheden in functie van registratie en verslaggeving.
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met deadlines.
 • Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en bereid zijn tot werken in de vrije tijd van jongeren (occasioneel weekend –en avondwerk)
 • Geëngageerd zijn om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.
 • Bachelordiploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.
 • Rijbewijs B is een troef.

Wij bieden

 • Indiensttreding: 1 augustus 2016 of vroeger in onderling overleg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • De kans tot het volgen van een verdere opleiding in de jeugdhuissector

 

Selectieprocedure

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op maandag 6 juni 2016 digitaal door naar sollicitaties@jhzenith.be t.a.v. Diederik Vermeir

De jury nodigt je, na een selectie op basis van motivatiebrief en CV, op maandagavond 13 juni uit voor een eerste gesprek en een schriftelijke proef. Een tweede gesprek gaat door in de week van 20 juni. Meer informatie over deze vacature is te bekomen via T 052 21 28 23, of sollicitaties@jhzenith.be, of plaats tewerkstelling: Jeugdhuis Zenith, Otterstraat 58, 9200 Dendermonde (Sint Gillis).

Jeugdhuis Zenith werft aan op basis van competenties en relevante ervaring. Jeugdhuis Zenith wil graag diversiteit in het personeel, daarom moedigen we jonge mensen en mensen van diverse etnische afkomst aan om te solliciteren.

 

 

Gepost op

BAK! – workshop Cupcakes

bak

Zaterdag 30 april organiseren we weer een geweldige workshop in JH Zenith en deze workshop gaat over CUPCAKES.

We maken 4 verschillende soorten cupcakes en daarboven maken we nog eens verschillende mini cupcakes!

Vanaf nu kan je je inschrijven (via workshops). Plaatsen zijn beperkt! (Max 10 deelnemers)

Zoals altijd moeten jullie deze keer ook alleen maar jullie mooie glimlach meebrengen én een doosje zodat jullie al jullie lekkers mee naar huis kunnen nemen.

Hopelijk tot dan!

BAK!

Gepost op

Eetfestijn

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Jh Zenith weer een lekker eetfestijn.
Voor €10 per persoon kan je smullen van heerlijk zelfgemaakte gerechten.

Op het menu:
-Vol-au-vent met frietjes
-Stoofvlees met frietjes
-Vegetarische lasagne

Laat zeker nog een plekje over en ga eens langs aan het heerlijke dessertenbuffet!

Bestel en betaal online of vraag onze medewerkers voor een inschrijvingsformulier.

Wij zien en bedienen u graag zondag 22 november tussen 12u en 15u.

Tot binnenkort?

eetfestijn

Gepost op

Jeugdhuis Zenith vzw werft een “projectmedewerker artistieke expressie” aan.

Jeugdhuis Zenith vzw is al meer dan 46 jaar een vaste waarde in Dendermonde. Zenith heeft tot doel aan jongeren (16 tot 25 jarigen) de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een sfeervol eigen huis, om er een positieve, zinvolle, pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding te genieten.

 

Sinds 2014 zijn verschillende jeugdhuizen in Vlaanderen gestart met een project rond ondernemerschap of artistieke expressie. Ook in Zenith is sinds maart 2014 een projectmedewerker actief rond ondernemerschap. Vanaf 2016 verwelkomen wij een nieuwe projectmedewerker die zal werken rond artistieke projecten. Op die manier willen we jongeren stimuleren om hun creativiteit verder te ontplooien.

 

Functie

 • De projectmedewerker coördineert artistieke projecten en concretiseert de projectplanning in samenspraak met een projectgroep.
 • De projectmedewerker bouwt een netwerk uit van partners waarvan hij/zij ondersteuning krijgt bij de inhoudelijke invulling.
 • De projectmedewerker staat mee in voor de inhoudelijke en praktische organisatie van activiteiten in het kader van projecten (atelierwerking, evenementen, enzovoort)
 • De projectmedewerker gaat actief op zoek naar deelnemers en begeleiding voor de artistieke werking.
 • De projectmedewerker werkt de promotie en communicatie mee uit.
 • De projectmedewerker legt de link tussen artistieke projecten en de reguliere jeugdhuiswerking, en neemt ook binnen deze werking een aantal taken op.
 • De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de administratie van de projecten.
 • De projectmedewerker werkt nauw samen met de projectmedewerker ondernemerschap

Profiel

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

– Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren. Je hebt een uitdrukkelijk geloof in hun kunnen en leerpotentieel.
– Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.

– Ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren.

– Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen.

– Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren.

– Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie.

– In team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

– Zelfstandig werken, eigen werk en takenpakket kunnen structureren en plannen.

– Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.

– Creativiteit heeft voor jou geen grenzen en je denkt out of the box

– Je bent bereid tot werken in de vrije tijd van jongeren (occasioneel weekend –en avondwerk)

– Redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. registratie en verslaggeving.
– Rijbewijs B is een troef

 

OPLEIDING / ERVARING

Je beschikt over een hogeschool diploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.

 

Aanbod

WIJ BIEDEN

– Indiensttreding kan vanaf 1 januari 2016

– De kans tot het volgen van een verdere opleiding in de jeugdhuissector

– Een halftijds contract van onbepaalde duur

– Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen
Solliciteren

PROCEDURE

Stuur je motivatiebrief met CV ten laatste op zondag 22 november 2015 digitaal door naar sollicitaties@jhzenith.be t.a.v. Diederik Vermeir

 • De jury nodigt je, na een selectie op basis van motivatiebrief en CV, uit voor een eerste gesprek, dat zal plaatsvinden op maandagavond 30 november 2015.
 • Op basis van dit gesprek ontvang je op dinsdag 1 december een schriftelijke proef.
 • Het tweede gesprek gaat door in de week van 7 december 2015.

Meer informatie over deze vacature is te bekomen via T 052 21 28 23, of sollicitaties@jzenith.be of plaats tewerkstelling: Jeugdhuis Zenith, Otterstraat 58, 9200 Dendermonde (Sint Gillis).

Gepost op

Vrijdag 16 oktober, Comedynight met Piv Huvluv

Binnen 2 weken is het zover: de comedynight van het najaar! Op vrijdag 16 oktober verwelkomen we jullie graag voor volgende 4 comedians.

PIV HUVLUV

Reeds 15 jaar is Piv actief in de Vlaamse comedywereld, Tot drie maal toe stootte hij door tot in de finale van de Humo’s comedy cup. Naast zijn vele avondvullende shows engageert Piv zich ook om comedy voor het hele gezin te brengen met o. a. voorstellingen in scholen. Van bij het eerste seizoen van Comedy Casino was Piv aanwezig. Elk jaar opnieuw treedt Piv meerdere keren op in de succesreeks op Canvas en belandt steevast op de best-of DVD’s.
Nu toert Piv Huvluv rondt met ‘Yolo!’. In zijn hoogst eigen stijl gaat Piv op zoek naar datgene wat er echt toe doet in zijn en uw leven. Een documentaire over de eendagsvlieg prikkelt hem, maar ook in de muziek bestaan er eendagsvliegen en dat is natuurlijk een dankbaar sujet om mee te nemen op een bij wijlen nostalgische trip die zoals altijd doorspekt is met grappige vertellingen en passende muziekjes op vinyl.
In het najaar van 2015 zal PIv alweer te zien zijn in het tweede seizoen van ‘eigen kweek’.
Piv Huvluv leverde medewerking aan volgende programma’s op Radio en TV: Zomerpost (Radio2), De Bovenste Plank (Eén), Zomerbrieven (Radio 1), Comedy Casino (Canvas), Villa Vanthilt (Eén), Mag ik U kussen? (Canvas), De Raadkamer (Radio2) De Laatste Show (Eén) en Eigen Kweek (Eén)

GERRIT DE BREMME

Gerrit staat bijna 10 jaar op de planken en zijn comedy wordt gekenmerkt door eerlijkheid. Een grote invloed op zijn stijl zijn de Amerikaanse comics Doug Stanhope, Bill Hicks, Andy Andrist, Sean Rouse, George Carlin, Als medeoprichter van verscheidene comedyclubs in Vlaanderen zette hij zich op de kaart hier in Vlaanderen. Maar ook in het Frans en Engels staat hij zijn mannetje. De 3 tournees in Amerika zijn dan ook geen verrassing.

JAN LINSSEN

Deze gezellige Limburger wordt stilaan een levende legende in de MC business. Rake observaties en vlotte interactie geven hem de uistraling en het zelfvertrouwen dat elke goede MC bezit. Bereid je voor om neergestraald te worden door Limburgs’ finest

MICELANGELO

Op uitdaging van de uiterst sympathieke Bart Grin werd deze jongeman uitgedaagd tot zijn vuurdoop in de comedy. Een klein kwartier moet deze wildcard vol kunnen zeveren zonder dat het publiek huiswaarts trekt. Wie weet wat hij gaat brengen?

Kostprijs:
# -26j / JH-Zenith-leden: 6€
# +26j 8€
Te verkrijgen in onze ticketshop.