Laden...

Visie en missie

Visie

Onze vereniging heeft tot doel aan jongeren de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten in een sfeervol eigen huis, om er een positieve, zinvolle, pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding te genieten.

Missie

Zenith is een plaats waar geen idee te gek is. Zenith is een jeugdhuis gelegen in Sint-Gillis bij Dendermonde. We zorgen ervoor dat alle jongeren bij ons terecht kunnen voor een avond feesten, een avond gezellig bij vrienden zijn of om iets bijleren wanneer ze dit willen.

Niet alleen willen we voor jongeren een plaats zijn waar ze zichzelf kunnen vinden, ook willen we voor het stadsbestuur, de politie, de buren en alle inwoners van Groot-Dendermonde een betekenis hebben. Dit kan gebeuren door middel van een buurtfeest, een vergadering, een samenwerking,…

Wij willen samen gaan voor een meer verdraagzame, ecologische en ruimdenkende jeugd. We willen een plaats zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en toch ook een idee heeft dat ze aan iets kunnen meewerken wanneer ze dat willen. Onze slogan luidt dan ook “Zenith, een plaats waar geen enkel idee te gek is”!

Onze werking staat of valt door onze leden. Omdat we als jongeren meer kunnen dan alleen feesten en drinken, willen we dit duidelijk communiceren naar andere generaties toe. Daarom opteren we voor een betere samenwerking met de stad, politie, buren en scholen. Maar ook intern zullen we beter samenwerken.

Vanaf 2015 willen we extra inspanningen doen om meer activiteiten aanbieden, zowel op vormingsgebied als op vlak van persoonlijke interesses. Suggesties zijn meer dan welkom!

Aansluitend bij de extra activiteiten en vormingen, willen we ons ledenaantal verhogen door meer en meer vrijwilligers te ondersteunen in hun zoektocht naar hun eigen talenten.

Daarnaast zullen we ook extra inspanningen doen op vlak van infrastructuur, bijvoorbeeld door netheid als mijlpaal te installeren.

Ook op vlak van milieu willen we ons steentje bijdragen en nadenken over de toekomst en onze ecologische afdruk als jeugdhuis.