Laden...

Ondernemerschap: BAKERMAT

Volg de activiteiten van BAKERMAT via Facebook of Instagram 

Wat?

∟              Met BAKERMAT, het voormalige “Mind Your Business”, stelt JH Zenith zich open voor jongeren (16 tot en met 26 jaar) met ondernemingsZIN. Elk concept of idee, hoe klein ook, is bespreekbaar. We voorzien in ondersteuning en coaching op inhoudelijk, logistiek en financieel gebied. De uiteindelijke realisatie vindt plaats binnen of buiten de muren van het jeugdhuis.

Hoe?

∟              ZIN om jouw idee te ontwikkelen tot een eigenwijs project? Innovatief, zot,  klein of groot: het kan allemaal! Jij zorgt voor een portie goesting en durf, wij voor de begeleiding van a-z!

∟              Interesse? Neem contact op met onze projectcoördinator Pieter Klinck via [email protected] (mail), bakermat_dmd (Instagram) of 052/21.28.23.

Waarom?

∟              Een jeugdhuis is een werkplaats waar jongeren met diverse achtergronden terecht kunnen om zich te ontplooien en vormen. Met Mind Your Business stimuleren we bij jongeren de zin om ondernemend aan de slag te gaan met hun talenten.

∟              Het open karakter van jeugdhuis Zenith zorgt voor een ongedwongen sfeer waarbinnen deze projecten vorm krijgen. Terwijl de jongeren experimenteren, zorgt de projectmedewerker voor initiatief, coaching en begeleiding en verdere uitdieping van toepasselijke expertise.

∟             Op deze manier zorgen we voor een educatieve en aantrekkelijke voorstelling van wat ondernemerschap kan zijn. Om de nodige professionaliteit te garanderen, is er een intense samenwerking tussen JH Zenith, Formaat VZW én de Vlaamse overheid.